TEKKE BELDESİ / GÜMÜŞHANE KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2008